KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Diakonie Západ

Diakonie Západ je jedním ze středisek Diakonie ČCE na území České republiky, v Plzeňském kraji působíme více než 25 let (nepřetržitě od r. 1992). Posláním Diakonie Západ je pomáhat kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Přičemž tato pomoc má mnoho tváří. 

Hlavní činností je provozování sociálních služeb především pro osoby se zdravotním postižením, rodiny a neorganizované děti a mládež, ale i další osoby v sociální nouzi. Máme registrovaných 12 druhů sociálních služeb ve více než 30 provozech na různých místech Plzeňského kraje (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, krizovou pomoc, odborné sociální poradenství, domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionáře, sociální rehabilitaci, chráněná bydlení, pečovatelskou a odlehčovací službu, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy). 

Vedle provozování sociálních služeb se Diakonie Západ věnuje dalším souvisejícím činnostem, a to především doprovázení pěstounských rodin na několika místech Plzeňského kraje a realizaci programů primární prevence na základních a středních školách, realizuje vzdělávací aktivity pro osoby handicapované zdravotně či sociálně, koordinuje pomoc dobrovolníků, pořádá kulturní, benefiční a osvětové akce aj. 

V rámci dceřiné společnosti s názvem „Možnosti tu jsou“ podporujeme vytváření nových pracovních míst a následné zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním a připravujeme je na otevřený trh práce. 

www.diakoniezapad.cz