KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Kluby pro děti a mládež

Kluby pro děti a mládež jsou jednou ze sociálních služeb, které na území Plzeňského kraje zřizuje a provozuje Diakonie Západ. V současnosti se jedná o šest nízkoprahových zařízení pro děti a mládež registrovaných podle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

V ambulantní podobě se jedná o nízkoprahové kluby v Rokycanech (Klub Akcent pro děti a mládež), v Plzni (Klub Atom pro děti a mládež), v Dobřanech (Klub Echo pro děti a mládež) a v Domažlicích (Klub Fontána pro děti a mládež). 

V terénní podobě je služba poskytována na jižním Plzeňsku v obcích Chotěšov a Holýšov, a to pod názvem Klub Magnet pro děti a mládež. Na Poběžovicku pak provozujeme mobilní Klub Uličník pro děti a mládež v podobě dvou přestavěných skříňových dodávek, které zajíždí do menších obcí a měst, kde by provoz kamenného Klubu nebyl kapacitně, ani ekonomicky efektivní.

Posláním našich Klubů je doprovázet a podporovat děti a mládež při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšovat jejich šance uspět v dalším životě. K dlouhodobým cílům Klubu patří vyhledávat a navazovat kontakt s cílovou skupinou, nabízet respektující vztah, poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu v obtížných i každodenních životních situacích, předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat jeho dopady.

Ve všech našich Klubech pracujeme s dětmi a mládeží ve věku 6 - 20 let, ročně se věnujeme více než 500 dětem a mladým lidem. Krom poskytování sociálního poradenství je nabízena také škála výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, které vedou k posílení kompetencí, dovedností i znalostí dětí a mladých dospělých. 

V rámci této služby trvale usilujeme o zkvalitňování nabízených služeb, odborný rozvoj užívaných metod a nástrojů práce s cílovou skupinou, rozšiřování nabízených aktivit pro klienty (výjezdy, workshopy apod.), zapojujeme se do komunitních aktivit (úprava veřejného prostranství, legální graffiti stěna apod.).

Právě výše popsaný rozsah našich zkušeností v nízkoprahové kontaktní práci s dětmi a mládeží je základem pro realizaci projektu Streetwork in Chat, který naplňuje poslání Klubů pro děti a mládež v prostředí internetu, což zvyšuje dosah naší práce bez ohledu na místní vázanost a poslání je tak naplňováno vůči většímu okruhu osob.