KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Další plány a směřování

Dosavadní tříletá pilotáž online streetworku nám dala dobrý základ pro metodické uchopení práce s cílovou skupinou ve virtuálním prostoru. Co je asi nejcennější, odvedená práce při rozjezdu tohoto druhu aktivit nás pozitivně namotivovala pro to, abychom v činnosti pokračovali i v dalším období. 

I přes finanční nestabilitu realizace je naším plánem do budoucna pokračování v aktivitách projektu, ideálně v rozšířené míře, a to jak co do počtu intervencí, tak co do rozsahu „zájmových oblastí“ (další FB stránky, blogy, jiné sociální sítě atd.). Toto rozšíření je možné realizovat jednak navýšením kapacity stávajících pracovnic a jednak rozšířením týmu. Aktivita bude také směřovat k podpoře pomoci fungující na peer bázi, kdy část intervencí či podpory půjde tzv. „od klientů ke klientům“. K tomu mimo jiné slouží skupina Trable teenagerů, která v rámci projektu vznikla. V následujícím období budeme hledat další cesty přiblížení podpory a pomoci dětem a mladým lidem v prostředí internetu. Naším cílem je i kultivace komunikace ve virtuálním prostředí - práce s vulgárními, nenávistnými, urážlivými a jinak agresivními projevy. 

S pokračující realizací souvisí také průběžná aktualizace a rozšiřování metodiky pro online streetwork. Nemalým cílem je lobbing na podporu legislativní úpravy směrem k uzákonění elektronické formy poskytování preventivních sociálních služeb.