KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Obsah projektu Streetwork in Chat

Tento projekt zahrnuje činnost zaškoleného kontaktního pracovníka ve virtuálním prostoru, jejímž cílem je mapovat na sociálních sítích, aktuálně prioritně na Facebooku, skupiny a chatovací místnosti, které využívají děti a mladí lidé ke sdílení svých starostí a pokládání otázek, které je trápí a na něž čekají odpověď z řad dalších vrstevníků nebo osob jim věkově blízkých. Odpověď partnerskou, nikoliv odbornou, kterou by si mohli v některých oblastech vyžádat od specializovaných pracovišť. Toto profesionalizované poradenství, byť poskytované elektronicky a anonymně, má pro děti a mladé dospělé stále poměrně vysoký práh, vysokou míru formálnosti, naráží na období vzdoru proti autoritám a vynucuje si aktivní první krok ze strany dítěte či mladého člověka. Naše projektová činnost je postavena na nízkoprahových principech, zj. respektu, anonymitě, dobrovolnosti, partnerském přístupu.

Pracovník neboli online streetworker „přichází do přirozeného virtuálního prostředí“ dítěte a sám vyhledává témata a dotazy, které se v chatu, „na zdi“ objevují. Vyhledává zejména ta témata, která jsou u mladých lidí spojena s předsudky, mýty, dezinformacemi a na tyto reaguje přímo v chatu a uvádí je na pravou míru, do správných souvislostí, ovšem s citem, přizpůsobením komunikace, slovníku, partnersky. 

Stávající formy virtuální podpory pracují s tím, že potenciální klient službu sám osloví, bude aktivní – napíše mail, vstoupí do chatovací místnosti, přihlásí se do virtuálního klubu apod. Naše praxe je opačná, stejně jako v rámci terénní práce přímo v ulicích vyhledáváme my sami potenciální klienty služby a nabízíme jim možnost odborné podpory a pomoci. V ČR je tento způsob práce spíše novinkou. Pracovníci primárně nevytvářejí na síti obsah, kterým chtějí působit na děti a mládež, ale aktivně vyhledávají a reagují na obsah, který do virtuálního prostředí přidávají samotní mladí lidé. Tím jsou zachovány principy terénní formy práce ve své základní a funkční podobě.