KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Návaznost na nízkoprahové Kluby Diakonie Západ

Posláním nízkoprahových Klubů Diakonie Západ je doprovázet a podporovat děti a mládež při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšovat jejich šance uspět v dalším životě. K dlouhodobým cílům Klubů patří vyhledávat a navazovat kontakt s cílovou skupinou, nabízet respektující vztah, poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu v obtížných i každodenních životních situacích, předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat jeho dopady. Více o Klubech pro děti a mládež na webu Diakonie Západ.

Naplněním tohoto poslání ve virtuálním světě je právě projekt Streetwork in Chat, tedy aktivita, kterou rozšiřujeme služby nad rámec stávajícího provozu v jednotlivých lokalitách, což zvyšuje dosah naší práce bez ohledu na místní vázanost, výše uvedené poslání je tak naplňováno vůči většímu okruhu osob.