KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Výchozí situace

Naše dlouholetá zkušenost v práci s neorganizovanou mládeží v podobě stávajících nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) Diakonie Západ, která sahá až do roku 2000, nás nutí pružně reagovat na změny, které se postupně dějí v oblasti chování dětí a mládeže. Mění se jejich potřeby, ideály, způsob komunikace i trávení volného času. S ohledem na lokální potřeby v česko-bavorském příhraničí na Domažlicku jsme již v roce 2015 začali poskytovat službu třeba i v mobilní terénní formě za využití přestavěných skříňových dodávek, aby se služba stala dostupnější širší skupině dětí i v odlehlých obcích, kde je nabídka sociální služeb minimální či žádná a stejně tak je omezená i nabídka volnočasových aktivit.

Zejména s ohledem na změny ve způsobu komunikace a trávení volného času vnímáme v poslední době potřebu zacílit svoji práci do oblasti virtuálního světa a sociálních sítí, které přejímají velkou část komunikace mezi mladými lidmi, jsou nositeli informací a bohužel často i informací, které jsou postaveny na předsudcích či mýtech nebo jen na nesprávné interpretaci. Sociální sítě jsou místem, kde mladí lidé navazují kontakty, vztahy, ale také jsou místem, kde se pod rouškou anonymity svěřují se svými trápeními a hledají zde odpovědi na svoje otázky, které přináší všední den i mimořádné situace v jejich životě.