KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Realizace projektu Streetwork in Chat

Zkušenost nám také dává směr, jak se na tomto poli pohybovat a jakou formou se k dětem a mladým lidem přiblížit. To, že se mění způsoby vyhledávání odborné pomoci či rady, a přenáší se taktéž do prostředí internetových zdrojů, nás vede k rozvoji přímé práce na síti. Nabídka různých on-line poraden, informačních portálů a databází je poměrně široká, proto jsme se vydali cestou přímé aktivní práce na sociálních sítích, kde nečekáme na okamžik, kdy nás mladý člověk sám osloví, ale naopak my aktivně vyhledáváme sdělení, statusy a vlákna, na která reagujeme. V rámci stávajících kapacit se zaměřujeme na sociální síť Facebook.

V začátcích realizace projektu Streetwork in Chat byla vytvořena:

chat

  • oficiální Facebooková stránka projektu

https://www.facebook.com/streetworkinchat/

  • osobní profily jednotlivých pracovníků – skrze ně probíhá přímá práce, veřejné komentování, oslovování uživatelů FB, intervenční práce,

https://www.facebook.com/jana.streetworker.1

https://www.facebook.com/bara.streetworker.9

https://www.facebook.com/vaclava.streetworker.3

  • uzavřená facebooková skupina Trable teenagerů – prostor, kde mohou mladí lidé sdílet svá trápení.

https://www.facebook.com/groups/1415034465259011/

 

Přímá práce online streetworkerů probíhá na vytipovaných facebookových stránkách, přičemž tyto intervence mají několik podob: 

  • veřejná reakce na statusy a komentáře na stránkách navštěvovaných dětmi a mládeží, a to jak obecné, tak adresné, 
  • kontaktování konkrétních uživatelů, buď na jejich profilu či soukromě do zpráv, 
  • zpětná reakce na kontaktování ze strany dětí a mladých lidí, 
  • intervence ve skupině Trable teenagerů spravované pracovníky projektu.

Intervence se týkají nejrůznějších témat, nejčastěji se jedná o mezilidské vztahy (partnerské, rodinné, vrstevnické), studijní a pracovní uplatnění a rizikový životní styl. Speciální oblastí je pak podpora komunikačních dovedností a kompetencí – např. slušně vyjádřit vlastní názor, respektovat názor druhých, umět argumentovat, uvádět ověřené informace, rozpoznávat mýty a falešná sdělení.