KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Realizační tým

Realizační tým projektu Streetwork in Chat tvoří pracovníci Diakonie Západ, kteří profesně prošli ambulantními či terénními Kluby pro děti a mládež, které Diakonie Západ zřizuje a provozuje na území Plzeňského kraje.  

Garant projektu:

Václava

 

Mgr. Václava Egermaierová

profesní historie:

 • 2011 – 2018 vedoucí služeb pro děti a mládež Diakonie Západ,
 • 2013 – 2018 předsedkyně sekce nízkoprahových služeb APSS ČR
 • 2014 – 2015 vedoucí krizové pomoci a primární prevence pro školy a veřejnost
 • 2016 – doposud interní kontrolorka kvality sociálních služeb DČCE
 • 2017 – doposud hodnotitelka kvality kontaktních sociálních služeb
 • 2019 – doposud vedoucí oddělení projektového managementu Diakonie Západ

absolvované studium:

 • Sociální práce na VOŠ v Domažlicích
 • Sociální a charitativní práce na TF JČU v Českých Budějovicích
 • Etika v sociální práci na TF JČU v Českých Budějovicích

kontakt: 

Tel.: 734 640 493

E-mail: vaclava.egermaierova@diakoniezapad.cz

Online streetworkeři:

Online streetworkeři vystupují ve virtuálním světě pod pracovním jménem, které kombinuje jejich křestní jméno a pracovní roli vázanou na tento projekt. Zachováváme tak do velké míry jejich osobní anonymitu, a to zejména s ohledem na zajištění jejich bezpečí v soukromém životě.

Jana2

 

Jana Streetworker 

profesní historie:

 • 2009 – doposud sociální pracovnice nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v lokalitě Rokycany a Plzeň, následně také koordinátorka zařízení v Plzni,
 • 2017 – doposud online streetworker projektu Streetwork in Chat
 • 2018 – doposud krizová interventka Linky důvěry

absolvované studium:

 • Sociální pedagogika - sociální práce, VOŠ,
 • Vzdělávání dospělých – andragogika, VŠ (bakalářský program)

další vzdělávání:

Komplexní výcvik v krizové intervenci, Dobrá praxe v nízkoprahových službách, Motivační rozhovory, Lektorské dovednosti pro junior lektory, Jak vést malý tým ad.

kontakt: 

Facebookový profil: Jana Streetworker (Jana Online Streetworker)

Bára

 

Bára Streetworker 

profesní historie:

 • 2012 – 2016 kontaktní pracovnice a následně i koordinátorka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v lokalitě Dobřany,
 • 2016 – 2019 rodičovská dovolená
 • 2014 – 2016 krizová interventka,
 • 2014 – doposud lektor primární prevence,
 • 2017 – doposud online streetworkerka projektu Streetwork in Chat,
 • 2019 – doposud pracovnice podpory vzdělávání a sociálně aktivizační pracovnice s rodinami,

absolvované studium:

 • Sociální a kulturní antropologie na ZČU v Plzni (bakalářský program),
 • Studia občanského sektoru, UK v Praze (magisterský program),

další vzdělávání:

Krizová intervence; Vedení preventivních aktivit; Oborové minimum nízkoprahových služeb; Komunikace s klientem v poradenství; Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou; Úvod do techniky motivačních rozhovorů; Základy vedení rozhovoru s dítětem

kontakt:

Facebookový profil: Bára Streetworker (Bára Online Streetworker)