KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Jsme otevření a čitelní

 • Figurujeme na síti pod svým, pro uživatele čitelným nikem, který informuje o
  tom, že se jedná o profil online streetworkera.
 • Na svých pracovních profilech veřejně informujeme o tom, jakou službu v rámci
  projektu Streetwork in Chat poskytujeme.
 • Pokud kdokoli po síti požádá o informace ohledně našeho fungování, projektu
  Streetwork in Chat a jeho důvěryhodnosti, získá od nás „balíček“ základních informací,
  odkaz na FB stránku projektu Streetwork in Chat, odkaz na web Diakonie
  Západ a přímý web projektu.

Jsme aktivní

Vyhledáváme a navazujeme kontakty na síti na několika úrovních:

 • Procházíme, třídíme a reagujeme na anonymní statusy v otevřených i
  uzavřených skupin na FB.
 • Reagujeme na konkrétní neanonymní statusy či komentáře na FB
  v otevřených i uzavřených skupinách.
 • Intervenujeme v rámci vlastní „skupiny přátel“ na FB.
 • Nabízíme individualizovanou podporu a pomoc.
 • Iniciujeme převedení kontaktu do soukromé konverzace.
 • Spravujeme a rozšiřujeme uzavřenou skupinu Trable teenagerů.

Jsme připravení k podpoře

 • Přijímáme převedení konverzace z veřejného FB prostoru do soukromé
  konverzace.
 • Přijímáme soukromé zprávy s žádostí o podporu.
 • Přijímáme podněty z uzavřené skupiny Trable teenagerů.

Budujeme online komunitu

 • Založili jsme, spravujeme a moderujeme uzavřenou skupinu Trable
  teenagerů.
 • Zajišťujeme, aby skupina fungovala jako prostor pro sdílení informací,
  názorů, zkušeností, radostí i trápení v tématech spojených s dospíváním.
 • Aktivně přispíváme do skupiny a moderujeme či usměrňujeme vzniklou
  diskusi.
 • Udržujeme skupinu „živou“ vkládáním příspěvků v podobě článků, videí,
  informací, fotek, anket a příběhů ze života.

Spolupracujeme, síťujeme

 • V zájmu klientů iniciujeme spolupráci s návaznými institucemi a službami.
 • Informujeme instituce, sociální služby, školy a školská zařízení o našich
  službách.
 • Sdílíme naše zkušenosti na odborné úrovni s dalšími subjekty (oborové
  konference).

Medializujeme, lobujeme

 • Medializujeme naši činnost za účelem osvěty.
 • Účastníme se mezinárodních soutěží v oblasti sociálních inovací.
 • Využíváme možností publikovat v českých i zahraničních médiích.
 • Aktivně lobujeme za uznání, uzákonění a hrazení online terénní sociální
  práce v České republice.