KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Adite pro náhradní rodiny

Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Tato služba poskytuje své služby v oblasti náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí o pověření k sociálně-právní ochraně dětí. V rámci své činnosti se zaměřuje na poskytování odborného poradenství zájemcům o NRP a žadatelům o zprostředkování NRP ve fázích rozhodování; doprovázení pečujících osob při výkonu péče o svěřené děti; doprovázení svěřeného dítěte a pečujících osob při kontaktu s rodinou dítěte; zajištění různých forem vzdělávání pečujících osob a podpora v plnění jejich povinnosti se vzdělávat; podporu pravidelného sdílení své zkušenosti s péčí o svěřené dítě s ostatními pečujícími osobami v rámci vzdělávacích aktivit, klubových a víkendových setkání a další aktivity.

Služba Adite pro náhradní rodiny poskytuje své služby na území Plzeňského kraje.

Konkrétně v těchto oblastech: Plzeňsko, Rokycansko, Nýřansko, Domažlicko, Horšovskotýnsko, Sušicko, Horažďovicko, Stříbrsko, Stodsko.

Adite pro náhradní rodiny Domažlice
Adresa: Sadová 636, 344 01 Domažlice
Mobil: +420 605 226 290
E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Adite pro náhradní rodiny Plzeň
Adresa: Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
Mobil: +420 730 802 698
E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Adite pro náhradní rodiny Rokycany
Adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Mobil: +420 734 262 561
E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Adite pro náhradní rodiny Sušice
Adresa: Nuželická 60, 342 01 Sušice
Mobil: +420 733 614 621
E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Bližší informace o jednotlivých pracovištích Adite pro náhradní rodiny naleznete na webových stránkách Diakonie Západ.

https://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/adite-pro-nahradni-rodiny/