KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Archa pro rodiny s dětmi 

Posláním služeb Archa pro rodiny s dětmi je poskytnout rodinám s dětmi v obtížné životní situaci takovou podporu, aby vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dítěte a vedly nezávislý život v rámci společnosti. Služby jsou poskytovány krátkodobě či dlouhodobě, v prostorách organizace nebo v přirozeném prostředí rodiny.

Archa je dle zákona o sociálních službách registrovanou sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem této služby je stabilizovat obtížnou situaci v rodině, podpořit rodinu při hledání vhodného způsobu vzájemného soužití a motivovat ji k rozvoji potřebných podmínek a k omezení nežádoucích vlivů na dítě i další členy rodiny tak, aby děti mohly žít ve své rodině.

Služby poskytuje Archa po rodiny s dětmi občanům Plzeňského kraje nebo těm, kteří mají na kraj přímou vazbu (např. zde žije část rodiny). Pro ně provozuje čtyři ambulantní pracoviště:

Archa pro rodiny s dětmi Plzeň (Prokopova 17)

Archa pro rodiny s dětmi Domažlice (Sadová 636)

Archa pro rodiny s dětmi Klatovy (Vídeňská 181)

Archa pro rodiny s dětmi Rokycany (Svazu bojovníků za svobodu 68)

Služba je poskytována i terénní formou, a to na území celého Plzeňského kraje s výjimkou území obce s rozšířenou působností Tachov.

Kontakty:
Mobil: +420 733 614 645
E-mail: archa@diakoniezapad.cz

Bližší informace o jednotlivých pracovištích Archy pro rodiny s dětmi naleznete na webových stránkách Diakonie Západ.

https://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/archa-pro-rodiny-s-detmi/