KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Vize

Vizí týmu Streetwork in Chat do budoucna je nejen pokračování v projektových aktivitách na úrovni Diakonie Západ, ale zejména rozvoj diskuse na odborné úrovni se zaměřením právě na změny chování u lidí obecně a u dětí a mladých lidí obzvlášť. Prostředí internetu stále více zasahuje do mnoha oblastí lidského života. Je prostorem, který mnoho věcí usnadňuje a nabízí, ale také prostorem, kde vznikají nové formy nežádoucího až nezákonného chování. Je-li stále běžnější, že lidé prodlužují dobu strávenou ve virtuálním světě, že zde hledají informace, zboží, ale také vztahy, prostor pro seberealizaci a sdílení a v neposlední řadě i pomoc, a to laickou i odbornou, pak na tuto situaci musí reagovat i poskytovatelé pomoci, kteří pro výkon své práce potřebují zákonnou oporu, finanční zajištění a metodické vedení. Právě v této oblasti chceme být aktivním subjektem, který pomůže virtuální formu sociální práce ukotvit v zákoně a dát jí odborný základ jako odborné metodě v sociální práci.